เป็นหน้าสำหรับตั้งราคาขาย ICO และแจก Airdrop เหรียญ

*** Smart Contract จะต้องมี Fuction ICO + AIRDROP (ถ้าไม่มี ไม่สามารถใช้งานสคริปนี้ได้) ***
ถ้ายังไม่สร้าง Token ทางร้านจะสร้าง Token ให้ คิดบริการเพิ่ม 4,000 บาท

  • ICO สามารถกำหนดราคาเป็นช่วงๆ และจำนวนเหรียญที่ขายได้ ลูกค้าซื้อเหรียญผ่านระบบ รายได้จะเข้า Wallet ของเจ้าของโปรเจ็คทันที

Airdrop สามารถกำหนดเหรียญที่แจก แต่ละ wallet ได้ ผู้ Airdrop จะได้เหรียญเข้า Wallet ทันที

หน้าระบบ ICO VERSION 1

เว็บไซด์ ICO

หน้าระบบ Airdrop

ระบบแจก Airdrop + ขาย ICO ผ่าน Metamask (2 หน้า)

IDO PRESALE VERSION 2

รวมระบบจัดการทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว สะดวกมากขึ้น พร้อมระบบแสดง เปอร์เซ็นต์ที่ขายได้แต่ละรอบ

ราคา 18,000 บาท ระยะเวลา 7-15 วัน