หน้าของเว็บไซด์ประกอบด้วย
– หน้าแรก
– Features
– Roadmap
– Project
– Tokenomics
– Whitepaper
– Team
หมายเหตุ : เมนูลูกค้าสามารถกำหนดชื่อได้

ตัวอย่างงาน

ราคา 35,000 บาท ระยะเวลา 15-30 วัน