เว็บไซด์เพิ่มจากระบบหน้าเดียว เพิ่มระบบสมาชิกเข้าไป สมาชิกสามารถเข้าจัดการระบบของตัวเองได้
หน้าของเว็บไซด์ประกอบด้วย
– หน้าแรก
– Features
– Roadmap
– Project
– Tokenomics
– Whitepaper
– Team
หมายเหตุ : ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน โดยจะคุยรายละเอียดของระบบทั้งหมดก่อน และผู้รับจ้างจะเสนอราคาที่หลัง ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท เมนูลูกค้าสามารถกำหนดชื่อได้

 

ตัวอย่างงาน

เว็บไซด์

ราคา 35,000 บาท ระยะเวลา 15-30 วัน